Aanmelden als buddy

Vul het onderstaande formulier in om buddy te worden.

Voornaam:
Achternaam:
Email:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
Uurtarief dat je wilt hanteren*:
Opleidingsniveau + naam opleiding:
Abonnementsvorm**:
Lesniveau(s) waarop je bijles zou kunnen geven:
 • Basis
 • VMBO
 • HAVO
 • VWO
Vakken waarin je bijles kan geven:

 • Begrijpend Lezen
 • Rekenen
 • Studiecoaching
 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Economie
 • M&O
 • Latijn
 • Maatschappij
 • Duits
Vertel kort iets over jezelf:
Vul je beschikbaarheid in:

Maandag:


Dinsdag:


Woensdag:


Donderdag:


Vrijdag:


Zaterdag:


Zondag:


-

-

-

-

-

-

-

Profielfoto:
Upload hieronder je profielfoto